Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Firma SIC realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane będą 

nowe produkty i technologie z zakresu chemii specjalistycznej dla przemysłu.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój istniejącego Centrum Badawczo-Rozwojowego poprzez inwestycję w budowę obiektu oraz wyposażenie go w niezbędną aparaturę i sprzęt, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie prac B+R nad nowymi produktami i technologiami.

Planowane efekty: Bezpośrednim rezultatem projektu będzie rozpoczęcie prac przewidzianych w agendzie badawczej, których efektem będzie opracowanie innowacyjnych produktów oraz technologii. Bez wsparcia ze środków UE przedmiotowa inwestycja nie będzie możliwa do realizacji w pełnym zakresie wykazanym w projekcie.

Całkowita wartość projektu: 6 013 417,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 414 770,18 PLN

 

2018 SIC