Stabilizator formaliny

20m Produkt SICol SF100 stosowany jest jako dodatek do stężonej formaliny umożliwiający obniżenie temperatury przechowywania formaliny oraz zapobiegający wytrącaniu się osadu w czasie przechowywania i transportu formaliny.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Monika Bryła Specjalista ds. sprzedaży i rozwoju produktu tel. (17) 864 04 09 e-mail: m.bryla@sic.net.pl

2018 SIC