Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Wyniki postępowania ofertowego

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane będą nowe produkty i technologie z zakresu chemii specjalistycznej dla przemysłu.

 

Postępowanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.

 

2018 SIC