Oferta

sic-aparaturaJako firma badawczo-rozwojowa projektujemy i opracowujemy nowe produkty na specjalne życzenie klientów. Laboratorium badawcze, którym dysponujemy umożliwia rozwiązywanie złożonych zagadnień technologicznych. Korzystając z bogatej wiedzy pracowników Politechnik i Instytutów Naukowych, jak i z własnego doświadczenia, prowadzimy liczne badania laboratoryjne mające na celu realizację nowych projektów. Nasza działalność badawczo-rozwojowa opiera się przede wszystkim na współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Braliśmy również udział w projekcie Podkarpacka Platforma Chemiczna, który miał na celu rozwinięcie współpracy między kadrą inżynierską zakładów przemysłowych, a pracownikami naukowymi Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

2018 SIC