Środki pomocnicze (dodatki)

 
26mPomagamy w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów i potrzeb oraz optymalizacji procesów technologicznych oferując następujące środki:

1. Środki pomocnicze do impregnacji papieru:

 • utwardzacze do żywic mocznikowych i melaminowych,
 • środki rozdzielające („Trennmittel”),
 • środki ułatwiające przesycanie papieru („Netzmittel”),
 • środki przeciwpyłowe,
 • środki antystatyczne,
 • środki typu anti-blocking,
 • plastyfikator,
 • żywice typu HMMM.

2. Bezchlorkowe utwardzacze do klejów mocznikowo-formaldehydowych do okleinowania w procesach prasowania (prasy wałowe i krótkokontaktowe) – SICol UF1.

3. Utwardzacze do żywic mocznikowych, melaminowych i fenolowych – SICol MH, SICol UH i inne.

5m 4. Środki rozdzielające mające zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu:

 • do produkcji płyt wiórowych (płyt OSB, MDF, NPB)
 • do produkcji wyrobów z gumy
 • do produkcji wyrobów z poliuretanów
 • do produkcji wyrobów z materiałów kompozytowych

5. Środki dla przemysłu wiertniczego:

 • środek smarny do płuczek wiertniczych
 • środki zmniejszające gęstość wody złożowej

6. Środki pomocnicze do flotacji miedzi:

 • kolektory flotacji SICol E i SICol B
 • środek pianotwórczy SICol CU

Zainteresowanych prosimy o kontakt:11m Anna Wronka Specjalista ds. badań i rozwoju tel. (17) 787 85 36 e-mail: laboratorium@sic.net.pl

2018 SIC