Projekty w toku

 
sic-kolba2Nasze prace badawcze prowadzone w laboratorium mają na celu wdrożenie następujących produktów:

  • · Łapacz wolnego formaldehydu (przemysł drzewny),
  • · Środek wiążący do farb drukarskich,
  • · Uniepalniacz (antypiren) – przemysł drzewny,
  • · Środek antypyłowy,
  • · Żywice impregnacyjne,
  • · Lepiszcze do włókien szklanych.

2018 SIC