Wyniki postępowania ofertowego

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane będą nowe produkty i technologie z zakresu chemii specjalistycznej dla przemysłu.

 

Postępowanie ofertowe nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria.

 

2018 SIC