prz_logo

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 


impb

Instytut Inżynierii Tworzyw Polimerowych i Barwników w Toruniu


kt

Profarb

isco

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej


isco

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

2018 SIC