Zapytania ofertowe

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym opracowywane będą nowe produkty i technologie z zakresu chemii specjalistycznej dla przemysłu.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.


Zapytanie ofertowe nr 1

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

2018 SIC